دسته: یادداشت

یادداشت شخصی: تا به حال فکر کرده‌اید که Death Stranding می‌تواند فاجعه باشد؟

نکته: نویسنده این مقاله، خود یکی از طرفداران هیدیو کوجیما و آثارش است و نیازی به هجوم آوردن به او و نظراتش نیست. تک تک کلمات این یادداشت نظر شخصی نویسنده است و نویسنده نه با هیدیو کوجیما و نه با Death Stranding خصومت شخصی دارد. در طی زمان و تمام این سال‌ها، در هر […]
lightbox